UTLEIGEPRISAR

Leige av selskapslokala med alle tilhøyrande fasilitetar som:
Kjøken & kjølerom og musikkanlegg/trådløyst breiband/videokanon

  • Kr. 1600,- døgnleige, kan bruke dagen før og etter sjølve leigedagen
  • Kr.  400,- reinhald utført av oss

                                                                                                                                    -------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ved større arrangement/aktivitetar kan også Hareidhallen leigast i tillegg:

  • Kr. 1500/2100 døgnleige for heile hallen
  • Kr. 750/1000 døgnleige for 1/3 av hallen

For bestilling av Hareidhallen ta kontakt med servicekontoret Hareid Kommune 
 --------------------------------------------------------------------------------
 
Leige av selskapslokala på dag eller kveldstid eksempelvis møter eller undervisning:

  • Kr. 600,-  opp til 4 timar.  Kr. 1000,- for heil vekedag + kr. 400,- reinhald 

--------------------------------------------------------------------------------
 Ring oss gjerne for bestilling og informasjon:

  • Tor Henning Andersen:               91 54 66 19
  • Andreas Moldskred:                      90 05 51 73    
      

Generalsponsor

rr_blue_rgb.jpg

Hovudsponsor

hg.jpg
logo_sbm_wide.jpg

Sponsor

logo.jpg